12. festival Sedam dana stvaranja 2015

Pazin, Kaštel, Halitus – Radionica filmskog eksperimenta
09/08/2015-15/08/2015

Plakat-7ds_2015_Web-200HHALITUS je radionica filmskog eksperimenta u sklopu koje će svaki polaznik imati priliku snimiti film u ozračju potpune autorske slobode, uz mentorsku pomoć. U sedmodnevnom procesu filmskog djelovanja, stvaralačke energije polaznika činit će neovisnu sferu, sinergički prostor, nevidljivi laboratorij. Polaznici će postati istraživači slobodnog teritorija, neomeđenog kodificiranim pristupom filmu i standardnim shvaćanjem filmskih rodova. Radionica će naglasak stavljati na praktične aspekte filmskog rada, uz ohrabrivanje autorskog pristupa i poticaj na preispitivanje ustaljenih poimanja eksperimentalnog, dokumentarnog, i svega između.

Organizatori radionice su festival “Sedam dana stvaranja” i Kinoklub Zagreb. Radionicu će mentorirati Lovro Čepelak (voditelj i mentor) i Zorko Sirotić (mentor).

http://www.sedamdanastvaranja.net

 

 

 

Share